Vesting Bergen op Zoom

Activiteiten bij Vesting Bergen op Zoom

Bezoek Markiezenhof Bergen Op Zoom

01-03-2024 tot 28-06-2024
Vesting Bergen op Zoom

Instaprondleiding ArcheoHotspot

06-04-2024 tot 28-12-2024
Vesting Bergen op Zoom

Rondleiding Ravelijn Op den Zoom

17-01-2024 tot 31-12-2024
Vesting Bergen op Zoom

Stadsstenen Speurtocht door Bergen op Zoom

16-01-2024 tot 31-12-2024
Vesting Bergen op Zoom

Rondleiding Vesting Kasteel van Wouw

13-01-2024 tot 31-12-2024
Vesting Bergen op Zoom

Laarzenpad Halsters Laag

4.0 km
Vesting Bergen op Zoom

West Brabantse Waterlinie

44.5 km
Meerdere forten...

Wandelen over Fort de Roovere

2.0 km
Meerdere forten...

NS-wandeling Fort de Roovere

18.0 km
Vesting Bergen op Zoom

Zuiderwaterlinie Wandelpad

290.0 km
Meerdere forten...